Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

Stan zagrożenia epidemicznego

Stan zagrożenia epidemicznego

14 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zwanego potocznie koronawirusem.

W związku z powyższym informujemy, że Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci stosuje się do zarządzeń i zaleceń władz państwowych oraz konsultantów medycznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, ich rodzin oraz personelu hospicjum podjęto między innymi następujące działania:

  • W siedzibie fundacji i na terenie prowadzonych przez nią poradni – stomatologicznej i USG, zainstalowane zostały dystrybutory z płynem dezynfekującym.
  • Dostawy do Fundacji zostały przekierowane do pomieszczeń jak najbardziej oddalonych od biura i ewentualnych odwiedzających.
  • Wstrzymane zostało przyjmowanie do WHD stażystów z innych krajów.
  • Zawieszone zostały spotkania wszystkich grup wsparcia.
  • Personel medyczny pracuje w systemie rotacyjnym gwarantującym zachowanie ciągłości opieki nad pacjentami w przypadku stwierdzenia u któregoś z pracowników zakażenia virusem SARS-CoV-2.
  • Wizyty domowe odbywają się z mniejszą częstością na korzyść teleporad (zgodnie ze znowelizowanym 16 marca 2020 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej  i hospicyjnej).
  • Pracownicy fundacji, których obecność w siedzibie fundacji nie jest konieczna, zostali skierowani do pracy zdalnej.
  • Wolontariuszom zalecono czasowe wstrzymanie odwiedzin u swoich podopiecznych.

Apelujemy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń władz państwowych, a także o czerpanie informacji ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł. Zachowując się solidarnie i roztropnie, mamy większe szanse na pokonanie pandemii.