Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Stan zagrożenia epidemicznego

Ikonka dla Stan zagrożenia epidemicznego

14 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zwanego potocznie koronawirusem.

W związku z powyższym informujemy, że Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci stosuje się do zarządzeń i zaleceń władz państwowych oraz konsultantów medycznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, ich rodzin oraz personelu hospicjum podjęto między innymi następujące działania:

  • W siedzibie fundacji i na terenie prowadzonych przez nią poradni – stomatologicznej i USG, zainstalowane zostały dystrybutory z płynem dezynfekującym.
  • Dostawy do Fundacji zostały przekierowane do pomieszczeń jak najbardziej oddalonych od biura i ewentualnych odwiedzających.
  • Wstrzymane zostało przyjmowanie do WHD stażystów z innych krajów.
  • Zawieszone zostały spotkania wszystkich grup wsparcia.
  • Personel medyczny pracuje w systemie rotacyjnym gwarantującym zachowanie ciągłości opieki nad pacjentami w przypadku stwierdzenia u któregoś z pracowników zakażenia virusem SARS-CoV-2.
  • Wizyty domowe odbywają się z mniejszą częstością na korzyść teleporad (zgodnie ze znowelizowanym 16 marca 2020 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej  i hospicyjnej).
  • Pracownicy fundacji, których obecność w siedzibie fundacji nie jest konieczna, zostali skierowani do pracy zdalnej.
  • Wolontariuszom zalecono czasowe wstrzymanie odwiedzin u swoich podopiecznych.

Apelujemy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń władz państwowych, a także o czerpanie informacji ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł. Zachowując się solidarnie i roztropnie, mamy większe szanse na pokonanie pandemii.

  • Coronavirus-2019Centers-for-Disease-Control-and-Prevention's-Public-Health-Image-Library.jpg