Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Sprawozdanie z działalności w 2017 r.

Ikonka dla Sprawozdanie z działalności w 2017 r.

W 2017 roku Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekowało się 57 pacjentami w wieku od 10 dni do 42 lat.
Przyjęto 28 nowych pacjentów, pozostałą grupę stanowili pacjenci z lat ubiegłych.
W ciągu roku zmarło 17 (30%) pacjentów, a 7 (12%), dzięki ustabilizowaniu się stanu zdrowia, zostało wypisanych pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu.
W 2017 r. liczba podopiecznych była większa niż 2016 r. (57 vs 50) podobnie jak ogólna liczba osobodni leczenia (10 687 vs 10 582). Natomiast średnia liczba dni leczenia jednego pacjenta była w 2017 roku mniejsza niż w 2016 (187 vs 212).
Większość pacjentów (39 osób, tj. 68%) mieszkało poza Warszawą.
Liczba dzieci z chorobami nowotworowymi wynosiła 4 i stanowiła 7% wszystkich pacjentów.

  • Sprawozdanie z działalności w 2017 r. - zdjęcie nr 1
Przekaż Datek