Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Powrót grup wsparcia

Ikonka dla Powrót grup wsparcia

„Odwilż” w COVID-owym reżimie sanitarnym pozwoliła na reaktywowanie spotkań grup wsparcia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. W niedzielę, 23 maja, po dłuższej przerwie na Agatowej spotkała się Dziecięca Grupa Wsparcia w Żałobie, a tydzień później, 30 maja - Grupa Wsparcia Rodzeństwa.

Gdy opiekunowie rozesłali wici o planowanej reaktywacji spotkań obu grup, odzew był natychmiastowy. Zmęczone wirtualnymi kontaktami dzieci bardzo chętnie zgłaszały swój udział.

Spotkanie Dziecięcej Grupy Wsparcia w Żałobie odbyło się w Centrum Naukowo-Szkoleniowym im. Tadeusza Dąbrowskiego. Wzięło w nim udział dwadzieścia dwoje dzieci, w tym dwójka nowych członków grupy, oraz czworo opiekunów (dwoje pracowników WHD – Dorota Licau i Maciej Mieszało, i dwoje wolontariuszy – Paweł Powierża i Agniesza Grzesik).  Plan spotkania obejmował mszę świętą, obiad, gry i zabawy. Na chwilę wyciszenia i skupienia pozwoliła msza święta, w której dzieci wzięły aktywny udział jako lektorzy i ministranci. Odprawił ją kapelan Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, ksiądz Wojciech Pieniak.

W spotkaniu  Grupy Wsparcia Rodzeństwa wzięło udział dziewięcioro dzieci i trzy opiekunki – Ela Tokarska (pielęgniarka WHD), Gosia Lipińska (fizjoterapeutka WHD) oraz Krysia Kowalówka (sekretarka  medyczna Fundacji). Po zajęciach świetlicowych cała grupa udała się do warszawskiego ZOO. Podglądaniu zwierząt towarzyszyły rozmowy i dzielenie się opowieściami, co się działo u każdego z członków grupy podczas długiej przerwy w spotkaniach.

„Bardzo mile zaskoczył mnie entuzjazm i radość, jakie malowały się na twarzach dzieci na widok przyjaciół z grupy i opiekunów. To dowód, że istnieje między nimi duża więź. Widać, że wspólne przeżycia, które ich łączą, bardzo tę grupę cementują” – komentuje Dorota Licau.

  • Dziecięca grupa wsparcia w żałobie
  • Niedzielna Msza św. dla dziecięcej grupy wsparcia w żałobie
  • Grupa wsparcia dla rodzeństwa podopiecznych
Przekaż Datek