Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Odchodzić bez bólu

Ikonka dla Odchodzić bez bólu

23 września 2022 r. w auli głównej Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej „Odchodzić bez bólu”, której nasza fundacja miała zaszczyt być współorganizatorem. Liczne grono wybitnych ekspertów w dziedzinie opieki paliatywnej dyskutowało nad tym, w jakim stopniu współczesna medycyna jest w stanie zapewnić pacjentom komfort  u schyłku życia i jakie wyzwania towarzyszą walce z bólem i cierpieniem. Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia.

Cel konferencji bardzo trafnie zdefiniował przewodniczący jej Komitetu Naukowego, dr Paweł Witt: „Głęboko wierzę w to, że istnieje dobra śmierć. Że w 2022 roku jako personel medyczny jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dobrą śmierć i opiekę na światowym poziomie. Że możemy czerpać z lepszych wzorców i stopniowo podwyższać poziom opieki nad umierającymi w Polsce. Że żeby to się stało – musimy o tym rozmawiać i dzielić się doświadczeniami.”

Na program składało się osiemnaście wykładów, trzy wystąpienia gości specjalnych oraz wykład otwierający konferencję o intrygującym tytule „Oszukać śmierć. Czy nowe technologie pozwolą nam odchodzić bez bólu”.  Wśród prelegentów znalazło się dwoje przedstawicieli Fundacji WHD: Małgorzata Murawska, pielęgniarka WHD, która wygłosiła wykład przygotowany wspólnie z dr Iwoną Bednarską- Żytko, pt. „Leczenie bólu u dzieci w domowej opiece paliatywnej – standardy postępowania”, a także Maciej Stachowicz, wolontariusz WDH („Rola wolontariusza w hospicjum domowym dla dzieci”).

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników z całej Polski. Jesteśmy dumni, że mogliśmy współtworzyć to wydarzenie i dołożyć małą cegiełkę do tej niezwykle ważnej wymianie doświadczeń.

  • Małgorzata Murawska, pielęgniarka WHD, wygłosiła wykład pt. „Leczenie bólu u dzieci w domowej opiece paliatywnej – standardy postępowania”
Przekaż Datek