Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Oczekiwane Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Ikonka dla Oczekiwane Rozporządzenie Ministra Zdrowia

24 stycznia weszło w życie od dłuższego czasu oczekiwane przez nas Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Spośród proponowanych, podczas konsultacji społecznych, przez Fundację WHD zapisów w dokumencie znalazł się tylko jeden – dotyczący kwalifikacji pielęgniarek pracujących w domowych hospicjach dla dzieci. Zgodnie z tym zapisem w hospicjum domowym dla dzieci od 1.04.2011 roku będą mogły pracować pielęgniarki, które ukończyły kurs specjalistyczny „Pediatryczna domowa opieka paliatywna" (Fundacja WHD przeprowadziła już dwie edycje tego kursu).

Pozostałe propozycje tj. likwidacja listy schorzeń kwalifikujących ciężko chore dzieci do opieki hospicyjnej, wprowadzenie nowej umiejętności dla lekarzy „pediatryczna medycyna paliatywna" oraz ustalenie norm zatrudnienia w domowych hospicjach dla dzieci na poziomie maksymalnie 4 podopiecznych na jedną pielęgniarkę nie zostały przez MZ uwzględnione.

Pomimo, iż tylko jedna z naszych propozycji znalazła odzwierciedlenie w nowym Rozporządzeniu jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu iż Ministerstwo Zdrowia zaczęło traktować Fundację WHD jako partnera w tworzeniu prawa z zakresu polityki zdrowotnej. Liczymy, że w niedługim czasie pozostałe nasze postulaty zostaną także uwzględnione.

Przekaż Datek