Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Listy intencyjny

Ikonka dla Listy intencyjny

Źródło: http://www.cmkp.edu.pl/list-intencyjny-3/

7 września 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Gellert oraz Ireneusz Kalisiak Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci podpisali List Intencyjny, rozpoczynający obustronną współpracę, w obszarze medycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej, kardiologii dziecięcej, genetyki oraz perinatalnej i pediatrycznej opieki paliatywnej.

Podpisanie Listu odbyło się w obecności Pani Prof. dr hab. n. med. Joanny Dangel, szczególnie zaangażowanej w uzgadnianie warunków współpracy i formułowanie treści Listu.

Zgodnie z intencją Listu, celem Partnerów będzie podejmowanie wspólnych działań służących poszerzeniu zaplecza naukowo-dydaktycznego CMKP, dalszemu podnoszeniu jakości opieki medycznej, którą swoim podopiecznym i pacjentom zapewnia Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, a także poszerzeniu dydaktyki medycznej, w reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach.

  • Od lewej: Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, Dyrektor prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Wice Prezes Fundacji WHD Ireneusz Kalisiak, z tyłu: Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. nadzw. w CMKP
  • Listy intencyjny - zdjęcie nr 2
  • Listy intencyjny - zdjęcie nr 3
  • Listy intencyjny - zdjęcie nr 4