Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Kwalifikacje pielęgniarek - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

Ikonka dla Kwalifikacje pielęgniarek - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

21.12.2010 r. dobyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana Adama Fronczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Piotra Dąbrowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Krystyny Łakomskiej oraz przedstawicieli Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, poświęcone pediatrycznej domowej opiece paliatywnej, szczególnie kwalifikacjom pielęgniarek, które zostały zakwestionowane przez MOW NFZ.

Przedstawiliśmy nasze stanowisko dotyczące kwalifikacji pielęgniarek w WHD oraz przekazaliśmy Panu Ministrowi Fronczakowi zaktualizowaną wersję naszego projektu MZ w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci. Następnie Pan Dyrektor Piotr Dąbrowski omówił prace MZ nad nowelizacją rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz prace MZ nad rozporządzeniem dotyczącym standardów w opiece paliatywnej. Potem Pani Krystyna Łakomska przedstawiła kontraktowanie w zakresie hospicjum domowego dla dzieci w województwie mazowieckim. Na zakończenie Pan Minister Fronczak zapewnił, że MZ podejmie działania mające na celu rozwiązanie problemu dotyczącego kwalifikacji pielęgniarek w hospicjum domowym dla dzieci oraz zapowiedział termin kolejnego spotkania, które ma się odbyć 27.12.2010 r.

Przekaż Datek