Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Kurs dla pielęgniarek

Ikonka dla Kurs dla pielęgniarek

W dniach 17-18 listopada 2023 r. Fundacja WHD zorganizowała kurs dokształcający dla pielęgniarek i pielęgniarzy z hospicjów dla dzieci. 55 uczestników kursu przyjechało do Warszawy z 9 województw, 13 hospicjów, głównie domowych, ale i stacjonarnych, oraz 2 szpitali.

Program kursu obejmował szeroki wachlarz tematów związanych z pracą zespołu pielęgniarskiego w hospicjum domowym dla dzieci. Poza zagadnieniami klinicznymi wykłady dotyczyły też aspektów psychologicznych, socjalnych i prawnych pediatrycznej domowej opieki paliatywnej. Wykładom towarzyszyły prowadzone przez psychologów warsztaty nt. komunikacji z pacjentem oraz wypalenia zawodowego.

Założenia programowe kursu opracowane zostały przez trzyosobowy zespół z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – doktor Iwonę Bednarską-Żytko oraz dwie pielęgniarki, mgr Małgorzatę Murawską i mgr Mirosławę Ślązak. Do przygotowania i wygłoszenia wykładów zaproszono kilkoro pracowników WHD – Małgorzatę Morawską, Jolantę Słodownik i Barbarę Waży (pielęgniarki), Agnieszkę Chmiel-Baranowską (psycholog), Dorotę Licau (pracownik socjalny) i Roberta Sobieszczuka (fizjoterapeuta). Nie zabrakło też wykładowców spoza WHD – lekarzy, pielęgniarek, psychologów, prawnika. Kierownikiem administracyjnym kursu była dyrektor ds. komunikacji WHD, Beata Biały.

  • Kurs dla pielęgniarek - zdjęcie nr 1
  • Kurs dla pielęgniarek - zdjęcie nr 2
  • Kurs dla pielęgniarek - zdjęcie nr 3
Przekaż Datek