Kształcenie lekarzy jako proces przekazywania wartości

Kształcenie lekarzy jako proces przekazywania wartości

Wykład wygłoszony 22 września 2018 r. podczas otwarcia Centrum Naukowo-Szkoleniowego im. Tadeusza Dąbrowskiego Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.