Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Kolejne spotkanie w sprawie kwalifikacji pielęgniarek

Ikonka dla Kolejne spotkanie w sprawie kwalifikacji pielęgniarek

28.12.2010 r. dobyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana Adama Fronczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Wojciecha Kłosińskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, przedstawiciela Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Krystyny Łakomskiej, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Barbary Misińskiej oraz przedstawicieli Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, poświęcone kwalifikacjom pielęgniarek w hospicjum domowym dla dzieci. 

Pan Minister Fronczak poinformował, że rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej będzie obowiązywać od 1.01.2012 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kwalifikacji pielęgniarek w hospicjum domowym dla dzieci, które zaczną obowiązywać od 1.04.2011 r. Możliwie wtedy będzie aneksowanie umowy WHD z MOW NFZ na większą stawkę za osobodzień w hospicjum domowym dla dzieci.

Nowelizacja przepisów dotyczących kwalifikacji pielęgniarek w hospicjum domowym dla dzieci polega na uznaniu kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej za wystarczający pielęgniarkom do pracy w hospicjum domowym dla dzieci.

Przekaż Datek