Przekaż
Datek
KRS 0000097123

James Huhta w WHD

Ikonka dla James Huhta w WHD

W Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci przy ulicy Agatowej, we współpracy z Zakładem Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP, dnia 11 października 2017 odbyło się spotkanie ze światowej sławy kardiologiem dziecięcym i prenatalnym Jamesem Huhta. Jest on znany polskim położnikom i kardiologom prenatalnym dzięki opracowaniu skali płodowej niewydolności krążenia, popularnie zwaną „skalą Huhty”.  W spotkaniu wzięło udział około 50 osób: lekarzy, studentów i psychologów.

Profesor gościł w Polsce w ramach projektu Warsaw Impact Tour, czyli cyklu spotkań z profesjonalistami z różnych dziedzin, których łączy oddanie wartościom chrześcijańskim w życiu osobistym i zawodowym. Projekt ten jest organizowany przez organizację Momentum Europe, zrzeszającą biznesmenów i profesjonalnych liderów z USA. Ze strony polskiej projekt był koordynowany przez Ruch Chrześcijański Mt28.

Konferencję rozpoczął dr hab. Tomasz Dangel – założyciel Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – wykładem, w którym przybliżył idee hospicjum perinatalnego i możliwości objęcia opieką hospicyjną zarówno ciężarną matkę jak i jej nienarodzone dziecko. Temat ten w swoim wystąpieniu rozwinęła profesor Joanna Szymkiewicz- Dangel, która opowiedziała w jaki sposób taka opieka zorganizowana jest w naszej placówce.

 Wykład Profesora Jamesa Huhty pt. „Płód jako pacjent kardiologiczny” poprzedzony był prezentacją dwóch ciekawych płodowych przypadków klinicznych z Poradni USG Agatowa. Pokazywały one jakim wyzwaniom muszą sprostać lekarze zajmujący się kardiologią prenatalną w codziennej praktyce.

Drugi wykład przedstawiany przez Profesora był z pogranicza medycyny i etyki. Poruszał temat świętości życia w czasach rosnącego sekularyzmu. Po części wykładowej wywiązała się ciekawa dyskusja, która kontynuowana była w kuluarach podczas wspólnej kolacji. 

Było to ciekawe i niecodzienne spotkanie, podczas którego prof. James Huhta pokazał, w jaki sposób można uprawiać nowoczesna medycynę, włącznie z diagnostyką prenatalną, w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami.

  • dr hab. n. med. Tomasz Dangel
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
  • prof. James Huhta