Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Do Ministra Zdrowia

Ikonka dla Do Ministra Zdrowia

Dnia 27 listopada 2010 roku pierwsza grupa 25 pielęgniarek zdała egzamin kursu specjalistycznego "Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna". Ten kurs jako jedyny przygotowuje pielęgniarki do pracy w hospicjach domowych dla dzieci, w odróżnieniu od innych kursów i specjalizacji wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Apelujemy do Ministra Zdrowia o złożenie podpisu pod „Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej" – dopiero wtedy zostanie spełniony nasz postulat dotyczący prawidłowego kształcenia pielęgniarek. Następny egzamin odbędzie się w lutym 2011 roku.

Przekaż Datek