Do Ministra Zdrowia

Do Ministra Zdrowia

Dnia 27 listopada 2010 roku pierwsza grupa 25 pielęgniarek zdała egzamin kursu specjalistycznego "Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna". Ten kurs jako jedyny przygotowuje pielęgniarki do pracy w hospicjach domowych dla dzieci, w odróżnieniu od innych kursów i specjalizacji wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Apelujemy do Ministra Zdrowia o złożenie podpisu pod „Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej" – dopiero wtedy zostanie spełniony nasz postulat dotyczący prawidłowego kształcenia pielęgniarek. Następny egzamin odbędzie się w lutym 2011 roku.