89 numer Kwartalnika Hospicjum

89 numer Kwartalnika Hospicjum

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego Kwartalnika.

Spis treści:

Od redakcji – str. 3

Nasi podopieczni
Jest cudownie i normalnie – str. 4

Hospicjum perinatalne
Nigdy nie zapomnimy o Wiktorku – str. 7

Wydarzenie
Tak dla życia – str. 9

Wywiad
Osobiste doświadczenia – str 14

Edukacja
Szkolenie z resuscytacji – str. 17

Dydaktyka
Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP – str. 19

Verba volant, Scripta Manet
Syndrom Fausta – str. 22

Felieton
Syndrom anty-Fausta – str. 23

Aktualności
Zabieram wspomnienia – str. 25
Metallica dla Fundacji WHD – str. 27
Wierzę w misję Hospicjum  – str. 28
Trzy pokolenia dla WHD – str. 30
Biegam, bo lubię – str. 32
Wakacje podopiecznych – str. 34

Dziecięca Grupa Wsparcia
Letni wypoczynek – str. 37

Kwartalnik „Hospicjum”, nr 89, wrzesień 2019