Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

142. rocznica urodzin Janusza Korczaka

142. rocznica urodzin Janusza Korczaka

22 lipca przypada 142. rocznica urodzin Janusza Korczaka, lekarza i pedagoga, wielkiego przyjaciela dzieci, który był im wierny do końca. Do jego myśli odwołujemy się w naszej codziennej pracy w hospicjum. Była też inspiracją do powstania stworzonych przez naszą fundację standardów pediatrycznej opieki paliatywnej. W przedmowie do wydania z 2019 roku autorzy tego dokumentu piszą, między innymi:

"Jak kochać dziecko? To fundamentalne pytanie zadał lekarz pediatra, dr Janusz Korczak, w tytule książki wyd. w 1918 r. Odpowiedź na to pytanie stanowią sformułowane przez autora trzy zasadnicze prawa:
(1) prawo dziecka do śmierci,
(2) prawo dziecka do dnia dzisiejszego,
(3) prawo dziecka, by było tym, czym jest,
oraz – dodatkowo – prawo dziecka do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach.
Proponujemy, aby pediatryczna i perinatalna opieka paliatywna były tworzone, analizowane, badane i opisywane w oparciu o te cztery zasady, które nazwaliśmy „paradygmatem Korczakowskim”.*

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Standardy postępowania i procedury medyczne pediatrycznej opieki paliatywnej, 2019