Przekaż
Datek

Dziękujemy Wam za czułość i cierpliwość, za profesjonalizm, za tysiące przejechanych kilometrów i za uśmiech pomimo zmęczenia. Bez Was nie byłoby hospicjum.

Czytaj dalej...

Dostępny jest już najnowszy, 91 numer kwartalnika „Hospicjum”. Po raz pierwszy w historii publikujemy wydanie Internetowe przed wysłaniem do naszych przyjaciół i darczyńców wydania papierowego.

Czytaj dalej...
Coronavirus-2019Centers-for-Disease-Control-and-Prevention's-Public-Health-Image-Library.jpg

14 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami  SARS-CoV-2.

W związku z powyższym informujemy, że Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci stosuje się do zarządzeń i zaleceń władz państwowych oraz konsultantów medycznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, ich rodzin oraz personelu hospicjum podjęto między innymi następujące działania:

  • W siedzibie fundacji i na terenie prowadzonych przez nią poradni – stomatologicznej i USG, zainstalowane zostały dystrybutory z płynem dezynfekującym.
  • Dostawy do Fundacji zostały przekierowane do pomieszczeń najbardziej oddalonych od biura i ewentualnych odwiedzających.
  • Wstrzymane zostało przyjmowanie do WHD stażystów z innych krajów.
  • Zawieszone zostały spotkania wszystkich grup wsparcia.
  • Personel medyczny pracuje w systemie rotacyjnym gwarantującym zachowanie ciągłości opieki nad pacjentami w przypadku stwierdzenia u któregoś z pracowników zakażenia koronawirusem.
  • Wizyty domowe odbywają się z mniejszą częstością na korzyść teleporad (zgodnie ze znowelizowanym 16 marca 2020 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej  i hospicyjnej).
  • Pracownicy fundacji, których obecność w siedzibie fundacji nie jest konieczna, zostali skierowani do pracy zdalnej.
  • Wolontariuszom zalecono czasowe wstrzymanie odwiedzin u swoich podopiecznych.

Apelujemy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń władz państwowych, a także o czerpanie informacji ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł. Zachowując się solidarnie i roztropnie, mamy większe szanse na pokonanie pandemii.

Czytaj dalej...

Kurs miał formę wykładów oraz prezentacji przypadków klinicznych przedstawionych przez lekarzy z różnych ośrodków, którzy zgodzili się podzielić z kolegami swoim doświadczeniem.

Czytaj dalej...

W dniach 29 lutego – 1 marca, w Centrum Naukowo-Szkoleniowym im. T. Dąbrowskiego Fundacji WHD odbyła się kolejna Szkoła Rodzicielstwa.

W zajęciach wzięło udział 10 pań oczekujących dziecka, którym towarzyszyli przyszli tatusiowie. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzili doświadczeni lekarze, położne, fizjoterapeuci i psycholodzy.

O wszystkich sprawach – medycznych, praktycznych i fizjologicznych, związanych z oczekiwaniem dziecka, porodem i opieką nad narodzonym maleństwem  rozmawiano także w przerwach. Swobodna atmosfera towarzysząca zajęciom sprawiała, że łatwiej było dzielić się wątpliwościami i niepokojem towarzyszącym oczekiwaniu na dziecko, u którego zdiagnozowano wadę zagrażającą życiu.

Szkoła Rodzicielstwa jest stałym elementem działalności hospicjum perinatalnego Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Czytaj dalej...
zdjęcie: Grzegorz Gałązka/Deon, https://www.apchor.pl/temat/2020/01/08/Oredzie-papieza-Franciszka-na-XXVIII-Swiatowy-Dzien-Chorego-11-lutego-2020-r

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku, w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kardynała Fiorenza Angeliniego.

W orędziu na pierwszy Światowy Dzień Chorego (11 lutego 1993 r.) zatytułowanymi „Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji, Ojciec Święty Jan Paweł II pisał, że święto to ma na celu, między innymi, pobudzać do działania wszystkich ludzi dobrej woli. Istotne pytania stawiane przez rzeczywistość cierpienia oraz wezwanie do niesienia ulgi choremu, zarówno fizycznej, jak i duchowej, nie są bowiem skierowane tylko do wierzących, ale do całej ludzkości, naznaczonej ograniczeniami swojej śmiertelnej natury.

Czytaj dalej...

12 grudnia 2029 roku szef resortu zdrowia wydał zarządzenie, w którym ustanowił nową funkcję – Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej. Na stanowisko to stanowisko powołany został dr Maciej Niedźwiecki z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Zgodnie z treścią zarządzenia, do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju opieki paliatywnej w Polsce, których celem jest zapewnienie nieuleczalnie chorym pacjentom prawa do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj dalej...
Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce jest wciąż niewystarczająca. Wynika to m.in. z limitowania świadczeń, zawężonej listy chorób, które do niej kwalifikują i utrudnionego dostępu do niej pacjentów z gmin wiejskich – poinformowali przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli podczas sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Czytaj dalej...

18 stycznia 2020 r. w Ciechanowie odbył się koncert charytatywny na rzecz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Koncert zorganizowany został przez Profesjonalny Ośrodek Rozwoju Talentów, z inicjatywy taty jednego z naszych pacjentów oraz prowadzącej Ośrodek Bogumiły Nasierowskiej.

Czytaj dalej...
Od lewej: Tomasz Dangel, Wojciech Leppert, Artur Januszaniec w Poradni Stomatologicznej Uśmiech Malucha

Profesor Wojciech Leppert - krajowy konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej - odwiedził Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Czytaj dalej...