Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11
Od lewej: Ireneusz Kalisiak (WHD), Dina Chojnacka, Aneta Rajewska (Santander AVIVA), Wojciech Marciniak (WHD)

Od początku 2019 roku Liga Charytatywna wsparła Warszawskie Hospicjum dla Dzieci łączną kwotą 9870 zł.

Czytaj dalej...
Przed występem członkowie zespołu spotkali się z przedstawicielami Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, aby przekazać na ich ręce symboliczny czek na niebagatelną kwotę 222 740 zł. Czytaj dalej...

Trzy pokolenia, 3 osoby, ponad 300 km do pokonania na rowerach. Cel – zebrać 30 tys. zł dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

9 sierpnia 2019 r. Tomasz (60 l.), Krzysztof (40 l.) i Mateusz (18 .) wyruszą w trasę: Warszawa, Legionowo, Nasielsk, Ciechanów, Mława, Działdowo, Ostróda, Elbląg, Stegna aby zebrać 30 tys. zł dla podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Dobro to czyny a nie słowa, dlatego wyruszają, aby promować idee pediatrycznej opieki paliatywnej. 

Czytaj dalej...

12 lipca 2019 r. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci uszyskała akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i została dodana do wykazu jednostek akredytowanych do prowadzenia staży kierunkowych.

Jednostka organizaująca/specjalizująca:
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; Hospicjum domowe dla dzieci

Nazwa stażu:
Staż kierunkowy w zakresie opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: neurologia dziecięca

CMKP - Jednostki akredytowane do prowadzenia staży kierunkowych

Czytaj dalej...

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego Informatora.

Czytaj dalej...

Pediatryczna i perinatalna opieka paliatywna są nowymi dziedzinami medycyny, w których  ograniczone zastosowanie mają rozpowszechnione we współczesnej medycynie sposoby podejścia i modele teoretyczne. Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM –  Evidence-based medicine) zbyt często traktuje randomizowane badania epidemiologiczne i kliniczne wykorzystujące biostatystykę jako jedyne wiarygodne źródło dowodu.

Powszechne stosowanie EBM i przywiązanie do tego podejścia sprawia, że opisy poszczególnych przypadków klinicznych lub małych grup pacjentów traktowane są jako mało wiarygodne. Nie zgadzamy się z takim podejściem. Zdobyte w okresie ćwierćwiecza działalności Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci doświadczenia w opiece nad stojącymi w obliczu śmierci dziećmi i ich rodzinami dowodzą, jak wielkie znaczenie ma zarówno drobiazgowa obserwacja kliniczna poszczególnych przypadków, jak i potrzeba uwzględniania całokształtu uwarunkowań psychospołecznych towarzyszących umieraniu dziecka. Dlatego Standardy pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej, zawierające praktyczne, często unikatowe  zasady opieki, powstały na podstawie takiego właśnie podejścia.

Jak kochać dziecko? To fundamentalne pytanie zadał lekarz pediatra, dr Janusz Korczak, w tytule książki wydanej w 1918 r. Odpowiedź na to pytanie stanowią sformułowane przez autora trzy zasadnicze prawa: (1) prawo dziecka do śmierci, (2) prawo dziecka do dnia dzisiejszego, (3) prawo dziecka, by było tym, czym jest, oraz – dodatkowo – prawo dziecka do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach.

Proponujemy, aby pediatryczna i perinatalna opieka paliatywna były tworzone, analizowane, badane i opisywane w oparciu o te cztery zasady, które nazwaliśmy „paradygmatem Korczakowskim”.

Przykładem zastosowania tego paradygmatu w dzisiejszych czasach są dwa dokumenty: „Karta praw dziecka śmiertelnie chorego w domu” Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wytyczne dla lekarzy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego „Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci”.

W drugim z wymienionych powyżej dokumentów napisaliśmy: Prawa do życia nie można rozpatrywać w oderwaniu od prawa do śmierci w przypadkach nieuleczalnych chorób u dzieci. Uprawianie medycyny – w uznaniu jedynie prawa do życia i równoczesnym sprzeciwie wobec śmierci – ogranicza ją do działań mających na celu wydłużanie życia za każdą cenę i w każdym przypadku. To jednostronne podejście może prowadzić do paternalizmu, działań jatrogennych, eksperymentów medycznych i uporczywej terapii.

Pragniemy, aby niniejsza publikacja wpisała się w ten „Korczakowski” nurt myślenia o chorym dziecku i jego potrzebach.

Autorzy

Czytaj dalej...

Większość placówek dla najmłodszych pacjentów nie utrzymałaby się bez hojności darczyńców. Środki, które otrzymują z NFZ, nie pozwalają na prowadzenie działalności zgodnie z ministerialnymi wymogami.

Czytaj dalej...

31 marca 2019 r. ulicami Warszawy pobiegli uczestnicy 14 edycji Półmaratonu Warszawskiego PZU.
Pogoda tego dnia dopisała więc radość z biegania w promieniach wiosennego słońca była ogromna.

Czytaj dalej...

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego Informatora

Czytaj dalej...

W najnowszym numerze naszego Informatora omawiamy temat leczenia marihuaną pacjenta Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Czytaj dalej...