1% podatku dla OPP

1% podatku dla OPP

Każdego dnia rejestrujemy tysiące komunikatów.
Większość kompletnie nic nie znaczy.

Ten znaczy wiele,
dla innych.


Jeśli chcesz pomóc ciężko chorym dzieciom spędzić najtrudniejsze chwile, tam, gdzie będą czuły się najlepiej tzn. w ich własnych domach, z kochającą rodziną, w znajomym otoczeniu, wśród ulubionych zabawek - przekaż 1% podatku Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 


To proste

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci wymieniona jest w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000097123, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 które dostępne są na stronie www Ministerstwa Finansów

Wyobraź sobie jak łatwo możesz pomóc - decyzja należy do Ciebie.

W 2017 r. dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku oraz darowiznom mogliśmy opiekować się 57 dziećmi i ich rodzinami - SERDECZNIE dziękujemy!

Więcej o naszej pracy w dziale sprawozdania finansowe.